Darbuotojų nuoma, nuoma

Darbuotojų, darbininkų nuoma įvairaus profilio. Teikiame darbininkų nuomos, trumpalaikiams ir ilgalaikiams projektams, paslaugas. Laikinas darbininkų įdarbinimas padės operatyviai išspręsti darbuotojų trūkumo problemas. Taip pat darbuotojų nuoma tinkamas sprendimo būdas nęsant darbo apimčių apibrėžtumui. Ęsant poreikiui laikinai pakeisti dirbančius darbuotojus. Žemiau pateikiama informacija apie darbininkų atliekakamų darbų pobūdį išskaidant į kategorijas, kuriose detaliau pateikiama informacija apie teikiamas paslaugas ir darbų pobūdį. Konkrečioje darbuotojų nuomos kategorijoje pateikiama kontaktinė informacija ir užklausos forma.